به سایت اسفنج پیشرو پلیمر پارس خوش آمدید!

تیم اسفنج پلیمر

با تیم ما آشنا شوید

امیر اکبری

رئیس هیئت مدیره

حمید لطفی

مدیریت کارخانه

مسعود نایبی

مدیر مالی

زهرا رافع

حسابدار

آتنا بهشتی پور

حسابدار

ریحانه پهلوانی

روابط عمومی

سجاد قره شیخلو

سفارشات

علی اکبر اکبری

مسئول فروش

محمد جواد فرزانه

تحصیلدار